hem

Med kompetens inom ledarskap och organisationsutveckling

erbjuder vi individer och verksamheter hjälp att utvecklas effektivt mot sina mål.

 

Vårt mål är att ge individer och verksamhet förutsättningar att lyckas, anpassat till situationen med fokus på effektivitet och ökad lönsamhet!

 

ledarskap

De flesta av våra uppdrag och den mesta av vår tid

går till att arbeta med ledare och ledningsgrupper.

Det passar oss bra, för vi anser att det börjar med

ledningen. Ledarna har de bästa förutsättningarna att skapa attraktiva arbetsplatser med tydlig kultur och värdegrunder och åstadkomma den önskade utvecklingen.

strategiskt & operativt stöd

 

Att få hjälpa till att utveckla människor och företag är vår drivkraft!

Vi arbetra med hela eller delar av utvecklingsprocesser i organisationer och verksamheter både som

strategisk partner men också som operativt stöd i det

dagliga genomförandet.

 

 

om hulda

För oss utgör människan organisationers kärnverksamhet.

Med kompetens inom ledarskap och organisationsutveckling erbjuder hulda individer och verksamheter hjälp att utvecklas effektivt mot sina mål.

hulda

+46 708 928 728

info@hulda-hrm.se

Copyright © All Rights Reserved